Groepenkast uitbreiden

Wanneer in huis ineens de stroom uitvalt, is de kans groot dat dit is ontstaan door doorgeslagen stoppen. Stoppen kunnen om diverse redenen doorslaan. De twee meest voorkomende oorzaken zijn kortsluiting en overbelasting. Beide oorzaken kunnen, wanneer de stoppen niet zouden doorslaan, vervelende gevolgen met zich brengen. Het resultaat kan namelijk zijn dat de stroomkabels te warm worden. Hierdoor vindt oververhitting plaats. Wanneer de stroom niet afgebroken zou worden, kan brand het gevolg zijn. Dat is uiteraard geen gewenst resultaat. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig om te gaan met doorgeslagen stoppen.

Hoe werkt een stop?

Een stop bevat een dun draadje. Wanneer er teveel stroom door de stop gaat, zal dit draadje oververhit raken. Het draadje zal smelten. Het gevolg hiervan is dat de stroom niet langer door de stop kan gaan. De stop is dan doorgeslagen, zoals we dat noemen. Het smelten van het draadje in de stop gebeurt zeer gecontroleerd. Wanneer de stop niet aanwezig zou zijn, zoals vroeger het geval was, dan zouden de draden ergens in huis smelten. Op dat moment gebeurt dit niet meer gecontroleerd. Brand kan het gevolg zijn. Wanneer een stop is doorgeslagen zal deze moeten worden vervangen om de stroomtoevoer te herstellen.

Wat te doen bij doorgeslagen stoppen?

Wanneer je plots in huis geen stroom meer hebt, kan het zijn dat er inderdaad een stop is doorgeslagen. Het kan ook zijn dat het een stroomstoring in de hele buurt betreft. U kunt dit controleren door bij de buren te informeren of zij wel stroom hebben. Wanneer een stop is doorgeslagen kan dit verschillende oorzaken hebben. Wanneer sprake is van overbelasting, kunt u de stroomtoevoer herstellen door minder apparaten gelijktijdig in te schakelen en de stop te vervangen. Wanneer sprake is van kortsluiting, zult u het apparaat moeten vervangen of laten repareren.