Wanneer de stroomvoorziening in ruimtes van uw woning niet meer werkt, is er mogelijk sprake van doorgeslagen stoppen. Verschillende oorzaken kunnen de doorgeslagen stop veroorzaakt hebben. Denk bijvoorbeeld aan kortsluiting in de groep waaraan deze stop gekoppeld zit, of een overbelasting van deze groep. De groep in de meterkast houdt in de gaten of de apparaten die op deze groep zijn aangesloten de juiste hoeveelheid stroom aangevoerd krijgen. Met name in oudere woningen worden de stoppen nog gebruikt.

Doorgeslagen stoppen

Zoals reeds beschreven werd, zijn met name oudere woningen voorzien van een meterkast met losse stoppen. In nieuwbouwwoningen wordt altijd voor een automaat gekozen. Datzelfde geldt voor woningen die in de afgelopen jaren gerenoveerd zijn. Groot voordeel van een automaat ten opzichte van een stoppenkast met losse stoppen is het feit dat het bij een automaat voldoende is om de schakelaar om te zetten. Bij een groepenkast met losse stoppen, moet de stop uit de groep gedraaid en vervangen worden.

Op het moment dat de stop doorslaat, dan betekent dit dat een klein draadje in de stop gesmolten is. Vaak is dit het gevolg van een te grote hoeveelheid stroom die door de groep loopt.

Oorzaken van doorgeslagen stoppen

Verschillende oorzaken kunnen de doorgeslagen stoppen veroorzaakt hebben. Denk bijvoorbeeld aan een defect apparaat, waarbinnen zich een kortsluiting heeft voorgedaan. Ook kunnen twee elektriciteitskabels met elkaar versmolten zijn. Zeker in dit laatste geval is het achterhalen van de oorzaak van de doorgeslagen stoppen ingewikkeld. Schakel een installateur in, om u te laten helpen bij het opsporen van de bron van een doorgeslagen stop in de meterkast.

Soms is er geen duidelijke reden aan te wijzen voor een doorgeslagen stop. Het vervangen hiervan kan voldoende blijken te zijn om het probleem met de stroomvoorziening in huis te herstellen.

Wat moet ik doen bij doorgeslagen stoppen?

Onderstaand stappenplan vertelt u wat u kunt doen, wanneer u te maken heeft met doorgeslagen stoppen in huis.

Stap 1:

  • Trek de stekkers van de elektrische apparaten die op de groep met de gesprongen stop zijn aangesloten uit het stopcontact.

Stap 2:

  • Vervang de gesprongen stop, door deze uit de groep in de meterkast te draaien. U kunt een nieuwe stop in de groep draaien.

Stap 3:

  • Activeer de stroomvoorziening voor de groep en wacht enkele minuten. Wanneer de stroom actief blijft, bevindt de oorzaak van de doorgeslagen stop zich in een van uw elektrische apparaten.

Stap 4:

  • Steek de stekker van deze apparaten stuk voor stuk in het stopcontact en schakel deze in. Kijk goed of de stroomvoorziening blijft werken.

Stap 5:

  • Heeft u opnieuw te maken met een doorgeslagen stop, nadat u de stekker van een apparaat in het stopcontact heeft gestoken? In dat geval heeft u de bron van het probleem gevonden! Vervang het elektrische apparaat om nieuwe storingen te voorkomen.

Bij een meterkast met automaat kunt u de schakelaar omzetten, nadat u de stekker van de elektrische apparaten uit het stopcontact heeft getrokken. Voer vervolgens dezelfde stappen uit bovenstaand stappenplan uit, om te achterhalen bij welk apparaat de schakelaar opnieuw omspringt in de meterkast.

Hulp bij het oplossen van doorgeslagen stoppen

Lukt het u niet om de oorzaak van de doorgeslagen stoppen te achterhalen? In dat geval doet u er verstandig aan om de hulp van een elektricien in te schakelen. Onze elektricien uit Nijmegen staat voor u klaar, om u van de gewenste hulp te voorzien. De kennis, ervaring en hulpmiddelen die wij tot onze beschikking hebben, komen goed van pas bij het achterhalen van de oorzaak van de doorgeslagen stoppen in uw woning. Zo kunnen we u altijd van een passende oplossing voorzien!

Aardlekschakelaar testen

Een meterkast bestaat uit tal van verschillende onderdelen. De aardlekschakelaar, welke ook wel verliesstroomschakelaar of aardwachter genoemd wordt, is een van de belangrijkste voorbeelden hiervan. Met een aardlekschakelaar voorkomt u, dat u een schok krijgt bij het aanraken van apparaten waarbinnen zich een kortsluiting bevindt. In dit artikel vertelt onze elektricien u meer over de aardlekschakelaar en hoe u deze moet testen.

WAT IS EEN AARDLEKSCHAKELAAR?

Op het moment dat er sprake is van lekstroom, wordt de aardlekschakelaar automatisch omgezet. Dit betekent dat de stroomkring in huis onderbroken wordt en elektrische apparaten spanningsloos worden. Houd er rekening mee, dat het onverstandig is om apparaten direct na het omschakelen van de aardlekschakelaar aan te raden. Bij lekstroom is de inkomende hoeveelheid elektriciteit kleiner dan de uitgaande hoeveelheid elektriciteit. Het betekent immers dat er onderweg ergens elektriciteit gelekt is.

FUNCTIE VAN EEN AARDLEKSCHAKELAAR

De aardlekschakelaar meet voortdurend of de hoeveelheid uitgaande en inkomende elektriciteit gelijk is. Een klein verschil zal niet direct worden opgemerkt als lekstroom. Op het moment dat het verschil een bepaalde waarde overschrijdt, valt de stroom uit. Het is onvoldoende om de aardlekschakelaar om te zetten. U zal eerst moeten achterhalen waar de bron van het lek zich bevindt.

AARDLEKSCHAKELAAR TESTEN

Maak gebruik van onderstaand stappenplan om te testen of de aardlekschakelaar in huis naar behoren functioneert. Voor het testen van de aardlekschakelaar hoeft u geen elektricien te zijn. Ook gereedschap is niet noodzakelijk.

Stap 1

Zoek naar de testknop op de aardlekschakelaar in de meterkast. Deze knop wordt vaak aangegeven met een ‘T’ of ‘TEST’.

Stap 2

Druk de knop in en controleer of de achterliggende installatie automatisch uitgeschakeld wordt.

Stap 3

Controleer of de elektrische installaties in huis spanningsloos zijn geworden. Kijk bijvoorbeeld of u uw telefoon of tablet nog op kunt laden.

Stap 4.

Zet de aardlekschakelaar weer om en controleer of de stroomvoorziening in huis werkt.

In dit filmpje kunt u ook zien hoe u die aardlekschakelaar test. Mocht de aardlekschakelaar niet lijken te werken, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk hulp in te schakelen. Onze elektricien kan voor u controleren waar het probleem zich bevindt. Ook voor het herstel van een kortsluiting kunt u op de hulp van onze elektricien in Nijmegen rekenen.

Energie besparen

Energie besparen tips en tricks

Energie besparen is makkelijker dan u misschien denkt. We willen allemaal wel een lagere energienota, maar hoe doet u dat eigenlijk? We geven enkele tips die het eenvoudiger maken om de energiekosten te drukken. Een van de manieren om energie te besparen, is het vervangen van apparaten die veel stroom verbruiken. Denk bijvoorbeeld aan een apparaat, dat al jaren in uw huis aanwezig is. In de tijd dat u het apparaat kocht was deze mogelijk energiezuinig. Vergelijkt u het apparaat met moderne alternatieven, dan zal al snel blijken dat u goedkoper uit bent met een energiezuiniger model. Het vervangen van het apparaat is een goede eerste stap naar een lager energieverbruik! Ook kunt u overwegen om een deel van de benodigde energie zelf op te wekken. Maak hiervoor gebruik van zonnepanelen op het dak van uw woning. De opgewekte groene stroom wordt van de verbruikte grijze stroom afgetrokken.

Grootverbruikers binnen woningen

Het ene apparaat zal meer energie verbruiken dan het andere. Heeft u een goed beeld van de grootverbruikers binnen uw woning? Voorbeelden van grootverbruikers die we vaak terug zien komen in woningen zijn de elektrische boiler en een airconditioner. Daar waar u niet zonder boiler kan, kunt u de airconditioner zo min mogelijk proberen te gebruiken. Nog beter is het om het apparaat uit huis te verwijderen en over te gaan op het opEnergie besparen natuurlijke wijze ventileren van de woning. Zet de ramen voor- en achterin uw woning tegen elkaar open, om zo tocht te creëren. De wind die door uw huis waait zal de warme lucht mee naar buiten nemen aan het eind van de dag. Zo heeft u de airconditioner niet meer nodig en bespaart u direct op de energiekosten! Wist u dat ook een beertender ontzettend veel energie verbruikt?

Apparaten die veel energie verbruiken

Onderstaande tabel toont een overzicht van apparaten die als grootverbruikers beschouwd kunnen worden. Heeft u een van deze apparaten in huis? Kijk in dat geval eens of u het apparaat kunt vervangen door een zuiniger model.

Apparaat Stroomverbruik
Elektrische boiler (>20 liter) 1.900 kWh / jaar
Tuinvijverpomp (200 Watt) 1.800 kWh / jaar
Tropisch aquarium 1.000 kWh / jaar
Waterbed 750 kWh / jaar
Beertender 500 kWh / jaar
Koelkast/vriezer 380 kWh / jaar
Airconditioner 400 kWh / jaar

Vanzelfsprekend is het bij veel van deze apparaten afhankelijk van de mate waarin u deze gebruikt, hoe hoog het energieverbruik exact zal zijn op jaarbasis. Daarbij heeft ook het energielabel van het apparaat hier een grote invloed op. Het geeft echter wel een beeld van de apparaten die u qua stroomverbruik liever niet in huis heeft. Energie besparen begint bij het verwijderen of vervangen van deze apparaten.

Energie besparen in de verschillende ruimtes in huisenergie besparen

Een gemiddeld huishouden verbruikt op jaarbasis zo’n 2.765 kilowattuur aan elektriciteit, wat neerkomt op een kostenpost van circa 620 euro (gerekend met een tarief van 22,5 cent per kWh) per jaar. Wanneer u opmerkt dat u momenteel boven dit gemiddelde zit, loont het om te kijken naar mogelijkheden waarmee u energie bespaart. Later op deze pagina vindt u, verdeeld over diverse categorieën, een aantal handige tips waarmee energie besparen heel eenvoudig wordt. Energie besparen bekent namelijk niet, dat u de kachel de hele winter uit moeten laten staan! Er zijn verschillende alternatieven. Wat doet u er momenteel al aan, om het energieverbruik in huis te verlagen?

Stap over naar een andere energieleverancier om te besparen

Voordat we inzoomen op mogelijkheden om energie te besparen, een algemene tip: stap over naar een andere energieleverancier. Eigenlijk is het geen tip om energie te besparen, maar wel degelijk om geld te besparen. Door over te stappen naar een andere leverancier kunt u soms tot wel honderden euro’s per jaar besparen zonder dat het u eigenlijk wat kost. Wat de goedkoopste leverancier is hangt sterk af van uw specifieke situatie, dus u zult zelf uit moeten zoeken waar u het goedkoopste uit bent. Op internet vindt u verschillende websites, die het vergelijken van energieleveranciers makkelijker maken.

Er zijn hierbij een aantal factoren om rekening mee te houden:

  • Groene of grijze stroom; sommige energieleveranciers investeren een deel van hun inkomsten in de opwekking van groene stroom. Dit wordt vaak verkocht, alsof u groene stroom geleverd krijgt via het stroomnet. Dat is uiteraard niet zo, daar het stroomnet voor groene stroom niet afwijkt van die van grijze stroom. Door voor een dergelijke energieleverancier te kiezen, draagt u wel bij aan een beter milieu.
  • Regeling voor het terugleveren van groene stroom; wanneer u energie bespaart door te investeren in zonnepanelen, is het belangrijk om te kijken naar de regelingen die de energieleverancier u hiervoor biedt. Kunt u de groene stroom verkopen aan de leverancier? Zo ja, tegen welk tarief? Let wel, dit is alleen belangrijk wanneer u meer stroom opwekt dan dat u verbruikt.
  • Enkele of dubbele meter; wanneer u een dubbele meter in huis heeft, loont het om voor een energieleverancier met een dubbel tarief te kiezen. Zo bespaart u, wanneer u grootverbruikers in de nacht aan laat staan. Denk bijvoorbeeld aan de vaatwasser, de wasmachine en de wasdroger. Bij een enkele meter betaalt u 24 uur per dag hetzelfde tarief voor de verbruikte energie.
  • App van de energieleverancier; steeds meer energieleveranciers werken met een app, waaruit veel informatie kunt halen over uw huidige energieverbruik. Energie besparen begint bij het inventariseren van uw huidige verbruik. Verbruikt u bijvoorbeeld veel stroom in de avonduren? Mogelijk loont het om een nieuwe televisie te kopen. Mocht het stroomverbruik rond etenstijd een piek hebben, dan is een nieuwe elektrische kookplaat wellicht interessant.

Algemene tips om energie te besparen

Onderstaande tips om energie te besparen zijn algemeen en gelden voor uw volledige woning. Ze hebben onder meer te maken met ons gedrag. Door bewuster om te gaan met ons energieverbruik kunnen we vaak direct een grote stap vooruitzetten!

#1: Er staan meer apparaten aan dan u denkt

Apparaten gebruiken stroom als ze op stand-by staan, ook al denken veel mensen van niet. Het feit dat een dergelijke apparaat stroom verbruikt, blijkt al aan het lampje dat vaak blijft branden als het apparaat niet volledig uitgeschakeld wordt. Toegegeven, ze gebruiken niet veel stroom, maar het tikt toch wel aan als de televisie de hele dag op stand-by staat en enkel ’s avonds een paar uurtjes echt actief wordt. Het is eenvoudig om energie te besparen als u de apparaten die u niet gebruikt gewoon helemaal uitschakelt. Dit geldt in het bijzonder voor de vakantieperiode, waarin u mogelijk helemaal niet thuis bent. Door het apparaat uit het stopcontact te halen, gaat u lekstroom tegen. Slim om energie te besparen en om brand in huis tegen te gaan als de bliksem bijvoorbeeld in zou slaan!

Door apparaten volledig uit te schakelen bespaart u jaarlijks al snel 100 euro. De moeite waard!

#2: Oude stroomslurpers kunt u vervangen

Oude apparaten gebruiken vaak veel stroom. Vroeger was het helemaal niet zo hip om energie te besparen en bovendien gaat de techniek razendsnel vooruit. Tegenwoordig zijn er hele zuinige apparaten te koop, die daarom vaak een prima investering zijn om die oude koelkast of vriezer te vervangen. Het vervangen van apparaten is niet alleen interessant om energie te besparen. Ook helpt het u een kortsluiting in deze apparaten te voorkomen. Een kortsluiting kan het gevolg zijn van kabels aan de binnenzijde van de apparatuur, die met elkaar versmelten. Een elektricien moet eraan te pas komen om een kortsluiting te kunnen verhelpen.

#3: laat de oplader niet in het stopcontact zitten

Hoe vaak laat u een oplader in het stopcontact zitten? Vaak wordt gedacht dat een oplader geen energie verbruikt, wanneer hier geen laptop, tablet of mobiele telefoon op aangesloten is. Het tegendeel blijkt echter waar te zijn! Ook wanneer de oplader los op de grond of tafel ligt, verbruikt deze stroom. Zorg er daarom voor dat u niet alleen de telefoon of tablet loshaalt, maar ook de stekker uit het stopcontact trekt. Het helpt u energie te besparen!

#4: investeer in een verbeterde isolatie

Met name oudere woningen hebben vaak een hele beperkte isolatie. Dit betekent dat een onnodig groot deel van de warme lucht in huis uit uw woning stroomt. Warme lucht stijgt op, stroomt langs het plafond naar de randen van uw kamers en zal het hier via bijvoorbeeld kieren rond het kozijn verlaten. Dit is zonde! Er zijn tegenwoordig namelijk diverse mogelijkheden om de isolatie van uw woning te verbeteren. Een goed voorbeeld hiervan is het gebruik van tochtstrips. Niet duur en eenvoudig aan te brengen! Dit levert u een besparing op van al snel 50 euro per jaar.

Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van de bestaande ruiten in uw woning voor een duurzamer en beter isolerend alternatief. HR++-isolatieglas is hierbij de meest interessante optie. Kijk goed naar de U-waarde van de ruiten die u laat plaatsen. Des te lager de U-waarde is, des te beter is de isolerende werking hiervan. Een ruit met een U-waarde van 0,5 (triple glas) is hierdoor veel interessanter dan een ruit met een U-waarde van 5,5 (enkel glas).

Besparen op het verwarmen van uw woning

Zowel de cv-ketel als de boiler verbruiken relatief veel energie. Het loont om die reden, om te kiezen voor een apparaat met energielabel A. Dit is echter niet de enige manier om energie te besparen.

#5: verlaag de temperatuur van de cv-ketel of boiler

Door de cv-ketel of boiler in huis op 60% te zetten, wat vaak overeenkomt met een temperatuur van circa 60 graden, bespaart u veel energie. Het gaat hierbij om de temperatuur van het water dat via de leidingen naar de radiatoren in huis loopt. Zoals u eerder op deze pagina las, behoort de elektrische boiler tot de grootverbruikers in woningen. Het verlagen van de instelling van het apparaat maakt dat deze aanzienlijk minder energie nodig heeft om uw woning te verwarmen. Let wel, door deze instelling te verlagen zal het normaliter iets langer duren voordat ruimtes warm zijn. Probeer zelf eens uit, wat voor uw woning een geschikte instelling is. U zou in plaats van 60% ook 70% in kunnen stellen. Zo bespaart u nog steeds energie en is uw woning sneller warm!

#6: optimaliseer het rendement van de cv-ketel

Naast het feit dat u de temperatuur van het water dat uit de cv-ketel stroomt aan kunt passen, is het belangrijk om de cv-ketel regelmatig te onderhouden. Zorg er bijvoorbeeld voor, dat de waterdruk hoog genoeg is. De waterdruk zou standaard tussen de 1.5 en 2.0 bar moeten liggen. Daarbij is het belangrijk om de leidingen regelmatig te ontluchten. In het bijzonder, wanneer u de cv-ketel onlangs bijgevuld heeft. Lucht is een slechte geleider, waardoor uw cv-ketel onnodig veel energie verbruikt voor het verwarmen van uw woning.

#7: zet de verwarmingspomp in de stand “nadraaien”

Door de verwarmingspomp van uw cv-ketel in de stand “nadraaien” te zetten, verbruikt deze alleen energie op de momenten dat dit nodig is om uw woning warm te houden. Bij andere standen draait de verwarmingspomp voortdurend. Dat is niet noodzakelijk en zorgt voor een onnodig hoog energieverbruik.

Besparen op de energie van verlichting binnen uw woning

Naast de reeds beschreven algemene tips, loont het om nog eens naar uw verlichting te kijken. Mogelijk heeft u iets aan onderstaande tips, waarmee u het energieverbruik als gevolg van de verlichting in uw woning kunt verlagen.

#8: zet de verlichting uit in kamers die u niet gebruikt

Bij veel huishoudens staat de lamp in de gang, hal of op de overloop aan in de avonduren. Het voorkomt bijvoorbeeld dat u struikelt over de schoenen in de gang. Toch is het verstandiger om de verlichting uit te schakelen op het moment dat u de gang of overloop verlaat. Door de lampen aan te laten staan verbruikt u onnodig veel energie. Het energieverbruik als gevolg van de ingeschakelde lampen lijkt wellicht minimaal in vergelijking met dat van bijvoorbeeld een boiler. In de praktijk blijkt echter dat het u een fraaie besparing op kan leveren!energie besparen

Laat ook de lamp bij de voor- of achterdeur van uw woning niet onnodig ingeschakeld. Het kan slim zijn om voor deze lamp gebruik te maken van een bewegingssensor. Zodra de sensor iemand in de buurt van uw deur opmerkt, schakelt deze de lamp automatisch in.

#9: kies voor ledverlichting in uw woning

Er zijn nog steeds huishoudens, die binnen hun woning gebruik maken van klassieke lampen of spaarlampen. Hoewel spaarlampen een lager energieverbruik hebben dan de klassieke modellen, is er niets zuiniger dan een led lamp. Ten opzichte van de klassieke gloeilamp verbruikt een spaarlamp circa 75% minder energie. Voor een moderne led lamp geldt dat de energiebesparing maar liefst 85% bedraagt ten opzichte van de gloeilamp. Daarbij gaat een led lamp veel langer mee dan een gloei- of spaarlamp, waarmee de lampen in huis minder snel vervangen hoeven te worden. Gemiddeld genomen gaat een led lamp 50x zo lang mee als een gloeilamp.

De led lampen worden tegenwoordig in talloze soorten en modellen aangeboden. Zo vindt u voor iedere lamp in huis een passende led lamp! Met led lampen houdt u jaarlijks vaak al snel 60 euro over.

Besparen op de koelkast en vriezer

De koelkast en vriezer zijn twee voorbeelden van een onmisbare grootverbruiker. Waar u mogelijk zonder airconditioner kunt, geldt dat niet voor de koelkast! U wilt uw etenswaren vers kunnen houden. Door de apparatuur op de juiste wijze in te stellen en te onderhouden, kunt u het stroomverbruik hiervan terugdringen.

#10: de juiste temperatuur instellen

U vermindert het stroomverbruik van de koelkast, wanneer u deze op 6 graden Celsius instelt. In sommige huishoudens blijkt het apparaat op een veel lagere temperatuur te zijn ingesteld. Dit zorgt voor een onnodig hoog energieverbruik en is ook voor het vers houden van uw groente en fruit niet noodzakelijk. De temperatuur van de vriezer in huis dient u in te stellen op circa -18 graden Celsius. Ook hierbij geldt dat het onnodig is om de temperatuur verder te verlagen.

#11: haal het ijs uit uw vriezer

Wellicht herkent u de ijsvorming, die zich tussen de verschillende bakken van de vriezer voor kan doen. Ook in de bakken ontwikkelt zich mogelijk ijsvorming. Hoewel het bij een vriezer lijkt te horen, is het sterk aan te raden deze ijsvorming regelmatig te verwijderen. De ijsvorming zorgt dat uw vriezer minder efficiënt koelt. Het energieverbruik van het apparaat zal hierdoor toenemen, naarmate zich meer ijs vormt.

Besparen tijdens het douchen en wassen

Veel mensen douchen of badderen dagelijks. De was doen we zeker eens per week! In grotere gezinnen zelfs meerdere keren per week. Er zijn verschillende manieren om energie te besparen tijdens het douchen of het doen van de was.

#12: zorg dat de trommel volledig gevuld is

Heeft u een vlek in uw shirt of broek? In dat geval is het verleidelijk om deze direct in de wasmachine te stoppen. Zo is het shirt al snel weer schoon en kunt u deze de volgende dag opnieuw dragen. Onverstandig, want een lege trommel verbruikt evenveel energie als een volle trommel. Zorg dat de trommel van de wasmachine of wasdroger volledig gevuld is, voordat u het apparaat inschakelt. Bij een vlek in een shirt of broek kunt u deze het beste met de hand wassen en uithangen op een droogrek.

#13: probeer de was buiten te laten drogen

Energie besparen door de wasdroger wat minder vaak te gebruiken is niet alleen goed voor uw portemonnee. Ook uw kleding blijft langer mooi, wanneer u dit niet in de wasdroger stopt. Daar komt bij, dat uw kleding doorgaans frisser ruikt als u dit buiten heeft laten drogen. Zeker in de zomerperiode is de natte was vaak al snel droog! Handdoeken en bijvoorbeeld ondergoed zou u wel in de wasdroger kunnen laten drogen. Het gebruik van deze tip levert al snel een besparing op van circa 25 euro.

#14: neem een douche in plaats van het bad

Veel mensen genieten van een warm bad aan het eind van de dag. Energie besparen doet u echter door wat vaker de douche te nemen! Een douche is doorgaans twee keer zo zuinig als een bad. Mocht u toch voor het bad kiezen, dan kunt u het water hergebruiken. Laat uw kinderen bijvoorbeeld na elkaar badderen, of zet ze in hetzelfde bad! Op deze manier bespaart u niet alleen op uw energieverbruik. Ook verbruikt u minder water. Kort douchen levert u een besparing op circa 25 euro per jaar.

#15: gebruik een waterbesparende douchekop

Vaak worden nieuwbouw- en huurwoningen standaard van een waterbesparende douchekop voorzien. Het gebruik hiervan voorkomt dat u onnodig veel water en daarmee energie verbruikt tijdens het douchen. Het water zal immers ook opgewarmd moeten worden door de elektrische boiler. Zoals eerder al beschreven werd, is dit een absolute grootverbruiker in huis.

Potentiële besparing bij gebruik van onze tips

Zoals u bij een aantal van de reeds beschreven tips zag, kunnen deze u een fraaie besparing opleveren op jaarbasis. Deze besparing loopt al snel op tot enkele tientallen euro’s. Gecombineerd bespaart u op deze wijze mogelijk honderd euro of meer! Onderstaand wordt een aantal rekensommen uitgewerkt, welke u laten zien wat de implementatie van een aantal relatief simpele verbeteringen u op kan leveren. Houd er rekening mee, dat u deze besparing in de eerste jaren voornamelijk gebruikt om de investering terug te verdienen. Zodra u de investering terugverdiend heeft, maakt u enkel nog winst! Daarbij draagt u bij aan een beter milieu.

Kostenbesparing bij het vervangen van oude apparatuur

Eerder las u al, dat het verstandig is om oude huishoudelijke apparaten te vervangen. De apparaten verbruiken vaak onnodig veel energie en zijn daarbij kwetsbaar voor storingen. Denk aan een kortsluiting, op het moment dat twee kabels aan de binnenzijde van het apparaat met elkaar versmelten. Door oude apparaten, zoals een koelkast en vriezer te vervangen, bespaart u al snel 200 euro op jaarbasis. Houd er hierbij rekening mee, dat het gaat om een koelkast en vriezer met energielabel A, A+ of zelfs A++.Energie besparen

Tip: kijk in de productomschrijving van verschillende koelkasten en vriezers wat het gemiddelde verbruik in kWh per jaar is. Het maakt het makkelijker om de verschillende apparaten met elkaar te vergelijken. Bekijk ook de voorschriften voor het instellen van de temperatuur nog eens!

Naast het vervangen van de koelkast en vriezer, kan ook het vervangen van een oude televisie het overwegen waard zijn. Een LCD- of plasma televisie verbruikt relatief veel energie. Verstandiger is de keuze voor een led televisiescherm. Daarbij zit er een verschil in het verbruik van energie per formaat. Met een nieuwe led televisie houdt u al snel 20 euro per jaar over.

Een combinatie van beide opties levert u op:

Energiebesparende maatregel

Besparing

Oude koelkast en vriezer vervangen € 200,- / jaar
Nieuwe led televisie aanschaffen € 20,- / jaar
TOTAAL € 220,- / jaar

Besparen op het wassen en douchen

Bij het stuk over wassen en douchen, las u dat het u veel geld bespaart als u de natte was buiten laat drogen. Daarbij kunt u de temperatuur van uw wasmachine instellen op 30 graden Celsius, in plaats van op 40 graden Celsius. Beide maatregelen leveren u een energiebesparing van enkele tientallen euro’s per jaar op.

Verlaag niet alleen de temperatuur van de wasmachine, maar ook van de thermostaat. Zet de thermostaat in de avonduren op 15 graden Celsius, in plaats van op 17 of zelfs 18 graden Celsius.

Een combinatie van deze maatregelen levert u op:

Energiebesparende maatregel Besparing
Was buiten laten drogen € 25- / jaar
Wasmachine op 30 graden Celsius instellen € 5,- / jaar
Thermostaat op 15 graden Celsius zetten € 80,- / jaar
Korte douche van 5 i.p.v. 10 minuten € 25,- / jaar
TOTAAL € 135,- / jaar

Andere energiebesparende maatregelen

Onderstaande tabel toont u welke besparing de overige energiebesparende maatregelen in huis u op kunnen leveren op jaarbasis.

Energiebesparende maatregel

Besparing

Gebruik van radiatorfolie op radiatoren € 25,- / jaar
Apparaten volledig uitschakelen € 450,- / jaar
LED verlichting in huis i.p.v. gloeilampen € 60,- / jaar
TOTAAL € 535,- / jaar

Natuurlijk kunt u ook altijd hulp vragen aan onze elektriciens voor meer tips & tricks om energie te besparen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steeds meer inwoners van Nijmegen dragen hun steentje bij aan het klimaat. Wil je dit ook doen? Dan heb je hier vandaag de dag talloze mogelijkheden toe. Zo kun je in de wintermaanden bijvoorbeeld de thermostaat een graadje lager zetten. Ook kun je proberen minder lang te douchen. We zien echter ook steeds vaker dat inwoners van Nijmegen kiezen voor groene in plaats van grijze stroom. Dit is natuurlijk ook een stuk beter voor het klimaat. Groene stroom wordt immers opgewekt met behulp van natuurlijke hulpbronnen, grijze stroom niet. Wil je ook groene stroom? Dan zijn er verschillende manieren om hier aan te komen.

Zonnepanelen op het dak

Een goede manier om groene stroom te krijgen is met behulp van zonnepanelen. Deze panelen vangen zonnestralen op en zetten dit om in energie. Hoe meer panelen je op jouw dak hebt liggen, des te meer groene stroom je opwekt. Zonnepanelen zijn niet goedkoop, maar op de lange termijn verdien je ze terug. Je neemt immers minder stroom af, waardoor jouw energiekosten dalen. Zonnepanelen zijn dus niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor jouw portemonnee. Wil je de panelen op jouw dak plaatsen? Dan doe je er goed aan een elektricien in te schakelen. Hij weet namelijk precies hoe zonnepanelen geïnstalleerd moeten worden. Zodoende weet je zeker dat de panelen straks ook naar behoren functioneren.

Stap over naar een andere energieleverancier

Niet iedereen heeft de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Misschien heb je het geld er niet voor om de aankoop van de panelen te financieren. Het kan ook zijn dat je in een flat woont. In beide gevallen betekent dit echter niet dat je geen groene stroom kunt gebruiken. We raden je aan om eens naar je huidige energieleverancier te kijken. Levert deze grijze stroom? Stap dan over naar een andere leverancier. Er zijn namelijk ook energieleveranciers die uitsluitend groene stroom leveren. De kans bestaat hierdoor dat de maandelijkse kosten wat hoger uitvallen, maar je bent wel een stuk milieubewuster bezig!

elektriciteit aanleggen

Wil je optimaal kunnen genieten van jouw tuin? Dan mag elektra hier natuurlijk niet ontbreken. Wil je in de zomermaanden bijvoorbeeld televisie kunnen kijken onder jouw veranda? Dan moet er natuurlijk wel een stroompunt aanwezig zijn. Ook voor tuinverlichting is elektra in de tuin noodzakelijk. En zo zijn er nog wel talloze redenen te bedenken om stroom aan te leggen in jouw tuin. Helaas denken veel mensen hier te makkelijk over. Hierdoor ontstaan er geregeld problemen, zoals kortsluiting. Wil je elektra aanleggen in de tuin? Wij geven je hier een aantal aandachtspunten.

Graaf de grondkabel op de juiste diepte

Om elektra in jouw tuin te kunnen gebruiken, moet je eerst een grondkabel aanleggen. Deze loopt vanuit een centrale kabeldoos die je op de buitenmuur van jouw woning bevestigt. Gelukt? Dan is het vervolgens een kwestie van de grondkabel leggen. Hierbij moet je rekening houden met een minimale diept van 50 centimeter. Waarom? Vanwege de veiligheid. Water krijgt zo niet of nauwelijks toegang tot de kabel. Bovendien loop je niet het risico de kabel te beschadigen met graafwerkzaamheden of iets dergelijks. Vervolgens kun je de grondkabel aansluiten op de buitenverlichting of op de wandcontactdozen onder jouw veranda.

 

Zorg voor een waterdichte aansluiting

Elektra aanleggen in de tuin brengt een aantal risico’s met zich mee. Zo ligt het gevaar van kortsluiting bijvoorbeeld altijd op de loer. Elektra in de tuin kan namelijk in aanraking komen met vocht en water. Daarom moet je altijd zorgen voor een waterdichte aansluiting. Kies bijvoorbeeld voor stopcontacten met een klepje. Op deze manier kan vocht niet doordringen tot deze elektrische aansluiting. Heb je zelf geen ervaring met elektra aanleggen in de tuin? Dan raden we je niet aan hier zelf mee aan de slag te gaan. In dat geval is het namelijk aannemelijk dat er vroeg of laat problemen ontstaan. Wil je er zeker van zijn dat elektra in jouw tuin werkt en veilig is aangesloten? Doe dan een beroep op een elektricien.

Om meer van meer sfeer in huis te genieten, kan het gebruik van een dimmer het overwegen waard zijn. Met een dimmer heeft u de mogelijkheid om de intensiteit van de verlichting in ruimtes heel nauwkeurig zelf in te stellen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een dimmer in de slaapkamer te monteren. Zo kunt u iedere ochtend met een gedimd licht wakker worden, zonder met een ochtendhumeur te starten! Ook in de avond komt een dimmer goed van pas. Niemand vindt het immers gezellig om in een kamer met fel licht te moeten verblijven tijdens het kijken van een romantische film.

 

Tip: naast het gebruik van een dimmer, kan ook het gebruik van ledverlichting bijdragen aan de sfeer in uw ruimtes. Met ledverlichting is het tegenwoordig mogelijk om zelf de kleur van de verlichting in te stellen!

 

Zelf een dimmer monteren met hulp van instructievideo’s

Op internet vindt u tegenwoordig handige instructievideo’s, waarin stapsgewijs wordt toegelicht hoe het monteren van een dimmer in z’n werk gaat. Door deze stappen heel nauwkeurig op te volgen, is de kans op een kortsluiting klein. Let wel, dit geldt alleen wanneer u de dimmer op de plek van een bestaande schakelaar plaatst. Na het verwijderen van de schakelaar kunt u de dimmer eenvoudig monteren. Maak hierbij gebruik van een spanningszoeker, om geen schok te krijgen tijdens uw bezigheden aan de elektra.

 

Hulp bij het aansluiten van een nieuwe dimmer

Mocht u de dimmer op een nieuwe plek aan de wand willen monteren, dan doet u er verstandig aan om een elektricien in te schakelen. In dit geval zal er een nieuw gat in de muur moeten worden gemaakt en zullen de elektrakabels verlengd of verlegd moeten worden. Het zijn geen eenvoudige klussen, waarbij de kans op fouten groot is. In het ergste geval resulteert dit in een kortsluiting.

Groepenkast uitbreiden

Wanneer in huis ineens de stroom uitvalt, is de kans groot dat dit is ontstaan door doorgeslagen stoppen. Stoppen kunnen om diverse redenen doorslaan. De twee meest voorkomende oorzaken zijn kortsluiting en overbelasting. Beide oorzaken kunnen, wanneer de stoppen niet zouden doorslaan, vervelende gevolgen met zich brengen. Het resultaat kan namelijk zijn dat de stroomkabels te warm worden. Hierdoor vindt oververhitting plaats. Wanneer de stroom niet afgebroken zou worden, kan brand het gevolg zijn. Dat is uiteraard geen gewenst resultaat. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig om te gaan met doorgeslagen stoppen.

Hoe werkt een stop?

Een stop bevat een dun draadje. Wanneer er teveel stroom door de stop gaat, zal dit draadje oververhit raken. Het draadje zal smelten. Het gevolg hiervan is dat de stroom niet langer door de stop kan gaan. De stop is dan doorgeslagen, zoals we dat noemen. Het smelten van het draadje in de stop gebeurt zeer gecontroleerd. Wanneer de stop niet aanwezig zou zijn, zoals vroeger het geval was, dan zouden de draden ergens in huis smelten. Op dat moment gebeurt dit niet meer gecontroleerd. Brand kan het gevolg zijn. Wanneer een stop is doorgeslagen zal deze moeten worden vervangen om de stroomtoevoer te herstellen.

Wat te doen bij doorgeslagen stoppen?

Wanneer je plots in huis geen stroom meer hebt, kan het zijn dat er inderdaad een stop is doorgeslagen. Het kan ook zijn dat het een stroomstoring in de hele buurt betreft. U kunt dit controleren door bij de buren te informeren of zij wel stroom hebben. Wanneer een stop is doorgeslagen kan dit verschillende oorzaken hebben. Wanneer sprake is van overbelasting, kunt u de stroomtoevoer herstellen door minder apparaten gelijktijdig in te schakelen en de stop te vervangen. Wanneer sprake is van kortsluiting, zult u het apparaat moeten vervangen of laten repareren.

Het is steeds gebruikelijker, dat nieuwbouwwoningen van een aansluiting voor krachtstroom worden voorzien. Dit komt onder meer door het feit, dat het aantal gasaansluiting in Nederland afneemt. Doordat het zonder gasaansluiting niet langer mogelijk is om op gas te koken, stapt men massaal over naar koken op elektra. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om een krachtstroomaansluiting in huis te laten plaatsen. Het aansluiten van krachtstroom is niet iets wat u eenvoudig zelf doet. Integendeel! Bij de aansluiting van krachtstroom komt vaak veel meer kijken, dan men op voorhand verwacht. Zo is het niet mogelijk om krachtstroom te gebruiken, zonder dat u hier toestemming voor heeft van uw netbeheerder.

 

In dit artikel vertelt onze elektricien in Nijmegen u meer over het gebruik van krachtstroom in huis. Wanneer heeft u krachtstroom nodig? Wat heeft u nodig om krachtstroom te kunnen gebruiken? Enzovoorts.

 

Noodzaak van het gebruik van krachtstroom in huis

Het gebruik van krachtstroom in huis wordt noodzakelijk, op het moment dat u elektrisch wilt gaan koken. Let wel, we spreken hier over een kooktoestel met meer dan twee kookpitjes. Bij kleinere modellen heeft u vaak voldoende aan de standaard stroomaansluiting in uw keuken. Ook voor andere grootstroomverbruikers, zoals een laadpunt voor uw elektrische auto, zult u krachtstroom nodig hebben. Krachtstroom is, zoals de naam al zegt, veel krachtiger dan de standaardaansluiting in woningen. Dit betekent dat er meer stroom geleverd kan worden, waardoor de apparaten voldoende aanvoer krijgen om de benodigde output te leveren. Deze apparaten zijn van een aparte, meerpolige stekker voorzien.

 

Aansluiting voor krachtstroom in uw woning

Om krachtstroom in huis te kunnen gebruiken, zult u een aparte aansluiting moeten laten plaatsen. Standaard worden woningen van een 1-faseaansluiting voorzien. Deze 1-faseaansluiting is echter niet geschikt voor de aanvoer van krachtstroom naar grootstroomverbruikers in huis. Dit maakt dat de 1-faseaansluiting vervangen moet worden voor een 3-faseaansluiting. Het plaatsen van een 3-faseaansluiting kunt u niet zelf doen, maar zult u door een elektricien van ons elektricienbedrijf moeten laten doen. Wel zo veilig! Daarbij weet u zo zeker, dat de kans op complicaties op een later moment minimaal is.

LED verlichting veiliger

Jij weet ongetwijfeld dat het financieel voordelig is om gloei-, hallogeen- en spaarlampen te vervangen door LED verlichting. LED lampen zijn namelijk een stuk zuiniger, waardoor jij maandelijks minder energie verbruikt. Dit voel je uiteindelijk weer in je portemonnee. LED verlichting is daarnaast ook nog eens beter voor het milieu en voor jouw gezondheid. Ook zijn LED lampen een stuk veiliger dan traditionele lampen. Maar wat zijn eigenlijk precies de voordelen van LED verlichting voor wat betreft de veiligheid?

Kans op brand kleiner

Door over te stappen van gloei-, hallogeen- of spaarlampen naar LED verlichting, verklein je de kans op brand. Waarom? Omdat LED lampen een stuk minder warm worden dan de traditionele verlichting. Sterker nog: LED verlichting geeft nauwelijks warmte af. Hierdoor kunnen LED lampen een stuk dichter bij het plafond of de muur geplaatst worden, zonder dat je hierbij bang hoeft te zijn voor brand.

Geen schadelijke stoffen

LED verlichting bevat geen schadelijke stoffen. Dit is bij voorbeeld bij spaarlampen wel het geval. Indien een spaarlamp sneuvelt, kan dit onder andere grote gevolgen hebben voor kinderen en zwangere vrouwen. Er komt in dat geval namelijk kwik vrij en deze hoeveelheid is vele malen groter dan doorgaans is toegestaan in een kamer. Is er bij jou een spaarlamp gesneuveld? Ontlucht dan direct de kamer en breng jezelf en eventuele kinderen direct in veiligheid.

Verlichting laten branden

Doordat LED lampen een stuk energiezuiniger zijn dan de traditionele verlichting, kost het je minder geld om de lampen te laten branden wanneer je van huis gaat. Door lampen te laten branden, geef je een bewoonde indruk. Een inbreker zal in dat geval niet snel besluiten om jouw woning binnen te dringen, omdat de kans dat hij gesnapt wordt een stuk groter is.

Een elektricien is iemand die heel vaardig is met elektriciteit. Er zijn maar weinig technische installaties die voor een goede elektricien geheimen hebben. Een elektricien werkt vaak al jaren in de techniek en kan dan ook zonder moeite iets vertellen over inductie. Veel elektriciens leggen immers keukens met inductie aan, waardoor ze natuurlijk over de juiste kennis van inductie moeten beschikken. We hebben een elektricien gevonden die u hieronder kort iets zal vertellen over inductie.

Uitleg over inductie

Koken met inductie werkt middels inductieverhitting. Hierbij bevinden zich grote spoelen onder de inductiekookplaat. Indien de kookplaat is ingeschakeld en er een pan op de plaat is geplaatst, gaat er een grote hoeveelheid stroom lopen door de spoelen. Deze stroom wervelt als het ware omhoog in de pan, en door de weerstand van de pan ontstaat er warmte in de bodem van de pan. Doordat de warmte in de bodem ontstaat – en niet zoals gewoonlijk onder de pan – gaat er heel weinig energie verloren, waardoor koken op inductie erg energie efficiënt is. Ook heeft dit als voordeel dat de inductiekookplaat zelf niet echt heet wordt. De pan wordt immers wel warm, en daardoor ook de onderliggende plaat, maar de warmte verdwijnt weer snel als de pan van ‘het vuur’ wordt verwijderd. Koken met inductie is daardoor veel veiliger voor kinderen. Een ander voordeel is dat de inductiekookplaat zichzelf uitschakelt als er langere tijd geen pan op staat, zodat de plaat nooit onbedoeld een langere tijd aan kan staan.